• Voldoende eten en drinken
Voldoende eten en drinken

Voldoende eten en drinken

Wanneer dieren een voederrantsoen krijgen, moeten ze elk beschikken over een eigen voederplaats. Daarvan kan alleen worden afgeweken als de dieren de hele dag door over voeder kunnen beschikken.

Zelf geteelde of aangekochte diervoeders dienen uiteraard ook afkomstig te zijn van bedrijven die over de nodige certificering beschikken.