• Meer staalnames, meer analyses voor meer garanties

Meer staalnames, meer analyses voor meer garanties

Met de Belbeef Standaard geven we extra garanties. Daarom nemen en analyseren we extra stalen, die we verzamelen in een centrale databank. 

De staalname gebeurt op basis van een sectorieel bemonsteringsplan, opgesteld volgens de richtlijnen van het Federaal Voedselagentschap, gebaseerd op een risicoanalyse, statistisch onderbouwd en goed bevonden door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV.
We analyseren of het vlees microbiologisch conform is en vrij is van chemische, microbiologische, hormonale en antihormonale residuen, toevoegingsmiddelen en contaminanten.

Een onafhankelijke controle-instelling komt bij de rundveehouder mest- en voederstalen nemen. Ze worden verzegeld en diepgevroren. Elk staal is perfect toe te wijzen aan een dier, via de koppeling van het unieke SANITELnummer aan het unieke staalnummer. Een selectie van de stalen wordt meteen geanalyseerd en de analyseresultaten komen in de Centrale Databank van Belbeef.

In het slachthuis en de uitsnijderij worden monsters van organen, vlees, vet, faeces en urine genomen. Verder worden er ook microbiologische stalen genomen om de hygiëne te controleren. Het geaccrediteerde, onafhankelijke labo zorgt voor de bemonstering en rapporteert zelf de resultaten rechtstreeks in de Centrale Databank van Belbeef.