• Belbeef: extra controles voor gegarandeerde kwaliteit

Belbeef: extra controles voor gegarandeerde kwaliteit

Rundvlees wordt in ons land streng gecontroleerd. Een geheel van maatregelen zorgt ervoor dat het in alle stadia van de productie, verwerking en distributie voldoet aan de wettelijke voorschriften op het gebied van voedselveiligheid. In vaktermen heet dat ‘autocontrole’. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), kortweg het Voedselagentschap genoemd, kijkt daarop toe.

De producent van veevoeder, de rundveehouder, het slachthuis, de uitsnijderij, de groothandel: elk van hen dient voor zijn activiteiten gecertificeerd te zijn voor autocontrole.

De Belbeef Standaard gaat verder en legt extra kwaliteitseisen op voor rundvlees. Dus: bovenop de autocontrole geeft Belbeef nog extra garanties. Die gaan van controles, via bijkomende staalnames en analyses, tot extra voorwaarden en maatregelen die het welzijn van de runderen bevorderen.