Karkascriteria

De dierspecifieke eisen van de verschillende retailers

Naast de basisvereiste om als rundveehouder te voldoen aan CodiplanPLUS Rund (als onderdeel van de Belbeef Standaard), hanteren de verschillende retailers ook karkasspecifieke eisen. Deze worden automatisch afgetoetst thv het slachthuis, op basis van de beschikbare Sanitel- en slachtgegevens. 

Het is dus best mogelijk dat u als bedrijf gecertificeerd bent voor CodiplanPLUS Rund, maar dat niet alle door u geleverde runderen gecommercialiseerd kunnen worden voor een bepaalde retailer, omdat het karkas niet voldoet aan de dierspecifieke eisen. 

Op het producentenportaal kan u deze specifieke karkascriteria terugvinden onder de tab "karkascriteria".